'ट्रु कलर्स' (True Colors) हे कोणत्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचे आत्मचरीत्र आहे?

Kontya Colors

True Colors (Kontya Colours) is the autobiography of which international player?
'ट्रू कलर्स' (सच्चे रंग) कौनसा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का आत्मचरित्र है?
1) अ‍ॅडम गिलख्रिस्ट
2) उसेन बोल्ट
3) आंद्रे आगासी
4) मायकेल शूमेकर
Answer: 1) अ‍ॅडम गिलख्रिस्ट

True Colours: My Life by Adam Gilchrist

'ट्रु कलर्स' (True Colors) हे कोणत्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूचे आत्मचरीत्र आहे? अ‍ॅडम गिलख्रिस्ट

Comments